Miejsca pamięci

Pomnik poległych w I i II wojnie światowej w Żurowej

Setkami odeszli… czyż zginą? (M. Medlingerówna, Medlingerówna, „Mściciele krwi polskiej powstali”) W pobliżu centrum Żurowej, przy bocznej drodze w pobliżu Olszyn, na lekkim wzniesieniu jest miejsce, które przypomina o ofiarach złożonych przez mieszkańców Żurowej podczas I i II wojny światowej, a także poległych w walkach o granice Polski w latach 1918-1920. Jest nim pomnik z

Cmentarz wojenny nr 34 w Ołpinach

Smutne groby przypominają prawdę przeszłości… Na południowym wzgórzu Ołpin, 1,5 km od centrum wsi, znajduje się cmentarz poległych podczas I wojny światowej. Spoczywa na nim 577 żołnierzy austriackich, niemieckich i rosyjskich, którzy zginęli w okresie od 24 grudnia do 11 maja 1915 r. podczas bitwy gorlickiej. W centralnej części cmentarza stoi kamienny obelisk-pomnik, przypominając o

Pomnik w Szerzynach

Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki… W Radoszycach stoi pomnik ufundowany tuż po wybuchu I wojny światowej przez Adama Furmana, który ofiarował go Matce Bożej, by miała jego rodzinę w swej opiece podczas trudnych lat wojennej zawieruchy. Kamienny postument zwieńczony krzyżem w swej środkowej części ma kamienną płaskorzeźbę Matki Bożej Nieustającej

Pomnik poległych w latach 1914-1920 w Czermnej

Krzyż ma długie, na całą Europę ramiona (A. Mickiewicz, „Dziady” cz. III) Tam, gdzie krzyżują się drogi na Czermną, Szerzyny i Swoszową, stoi kamienny pomnik, który przypominać ma o mieszkańcach Czermnej walczących za wolność ojczyzny w latach 1914-1920. Nad pomnikiem znajduje się krzyż z wizerunkiem Chrystusa cierpiącego. Poświęcenia pomnika dokonano w 1932 roku.

Dwór we Wróblowicach

26 grudnia [1914]. Wróblowice, 1 km od Zakliczyna, wieczór w kwaterze pułku. Przyszliśmy tu wczoraj wieczorem ostrym marszem (…) Zapis w pamiętniku legionowego lekarza – Felicjana Sławoja Składkowskiego – stanowi ślad obecności legionistów wycofujących się spod Łowczówka w majątku dworskim we Wróblowicach, gdzie spędzili noc z 25 na 26 grudnia 1914 roku. Dwór ten mijali

Tablica pamięci dr. Wiktora Łowczowskiego w Wojniczu

Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie (R. Dmowski) 11 listopada 2019 roku na budynku dawnego „Sokoła” w Wojniczu, w którym dziś mieści się kino Wawel, odsłonięto tablicę upamiętniającą ojca gen. Gustawa Łowczowskiego – doktora Wiktora Łowczowskiego (1865-1939). Był miejscowym lekarzem, który swymi działaniami przyczynił się do rozwoju kulturowego miasta oraz wychowywania młodzieży w duchu miłości