Pomnik poległych w I i II wojnie światowej w Żurowej

Setkami odeszli… czyż zginą?
(M. Medlingerówna, Medlingerówna, „Mściciele krwi polskiej powstali”)


W pobliżu centrum Żurowej, przy bocznej drodze w pobliżu Olszyn, na lekkim wzniesieniu jest miejsce, które przypomina o ofiarach złożonych przez mieszkańców Żurowej podczas I i II wojny światowej, a także poległych w walkach o granice Polski w latach 1918-1920. Jest nim pomnik z dwiema tablicami. Na jednej z nich widnieje napis: „Ku czci poległych w pierwszej wojnie światowej 1914 r. do 1920 r. Proszą o wieczny spoczynek” – to hołd złożony żołnierzom walczącym o wolność ojczyzny.