Tablice pamięci na budynku Szkoły Podstawowej im. Lanckorońskich

Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości (J. Piłsudski)

W 1919 roku, dla upamiętnienia odzyskania niepodległości, ufundowano jedną z tablic znajdujących się po lewej stronie drzwi prowadzących do budynku dawnej szkoły podstawowej w Zakliczynie. Po drugiej stronie wejścia od 1936 roku znajduje się druga tablica poświęcona Józefowi Piłsudskiemu w pierwszą rocznicę jego śmierci.
W czasie II wojny światowej mieszkańcy mieli zamurować obie pamiątki historii, by uchronić je przed zniszczeniem przez okupanta. Odsłonięto je po wojnie.