Kapliczka pamięci Mariana Stylińskiego w Burzynie

Drzewo pozbawione korzeni upada…naród też…

Pod lipami w Burzynie znajduje się kapliczka poświęcona współtwórcy tarnowskiej niepodległości, Marianowi Stylińskiemu, który w latach od roku 1939 do wybuchu II wojny światowej pełnił funkcję burmistrza Tuchowa. W 1925 roku ożenił się on z Jadwigą Chrząstowską – właścicielką majątku w Burzynie. W miejscowości tej osiadł na stałe.

Zdjęcia