Cmentarz w Zalasowej

Każdy grób zawiera tajemnicę życia…

Na cmentarzu w Zalasowej znajduje się grób Romana Bogdanowicza, który swój patriotyczny obowiązek spełnił, zasilając szeregi Legionów Polskich. Walczył w bitwie pod Kostiuchnówką (4-6 lipca 1916 roku). Trafił do niewoli rosyjskiej. Był internowany w Darnicy, skąd został zwolniony po rewolucji lutowej w 1917 roku. Następnie powrócił do służby w Polskim Korpusie Posiłkowym. Po próbie przejścia frontu pod Rarańczą (15-16 lutego 1918 roku) został internowany w Witkowicach, a następnie przeniesiony do armii austro-wegierskiej na front włoski do Udine. Został odznaczony Krzyżem Niepodległości. Niestety do domu powrócił ze zrujnowanym zdrowiem i zmarł wkrótce w domu rodzinnym. W walce o wolność ojczyzny z terenu Zalasowej brali udział: Roman Burza, Jan Kowalik, Józef Matug, Wojciech Bardo, Franciszek Baran.