Cmentarze wojenne w Szerzynach

Światło i szum lasu grają nad świeżym grobem
śmiertelnej ciszy przysłuchują się miłosierne gwiazdy, Boże.

Na cmentarzach wojennych nr 31 (przysiółek Nadole), 32 (przysiółek Radoszyce 1) i 33 (przysiółek Radoszyce 2) w Szerzynach spoczywają żołnierze polegli w I wojnie światowej. Łącznie znajduje się na nich 420 poległych.