Pomnik Pamięci w Ryglicach

…Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci… (Jan Paweł II)

W 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, 20 października 2018 roku, w Ryglicach powstało miejsce pamięci o tych, którzy działali na rzecz wyzwolenia kraju spod obcego władania. To tu przed I wojną światową, od 1913 roku działała Drużyna Strzelecka, założona przez Romualda Reichelta – naczelnika poczty i prezesa zawodowej organizacji pocztowców b. Galicji oraz twórcy konspiracyjnej organizacji społeczno-obywatelskiej pocztowców całego kraju – w obecności komendanta obwodu tarnowskiego – Józefa Andrzeja Zająca oraz kilku członków drużyny tarnowskiej. Założyciel został również prezesem i komendantem. Współpracowali z nim: Józef Klimek (nauczyciel), Alfred Bogdanowicz (nauczyciel), Józef Wielosik (pocztowiec), Jan Rysiewicz (pocztowiec), Andrzej Kozioł (rolnik). Drużyna Strzelecka wysłała tylko 4 swoich członków formujących się w Krakowie Legionów Polskich. Żołnierzami z tego terenu, którzy poszli na bój byli: Stanisław Wróbel, Jan Bryndak, Edmund Siwek, Alfons Witalis, Bolesław Jękot, Tadeusz Bolesław Lach, Michał Stec, Józef Zając, Stanisław Józef Klimek, Ludwik Klucznik, Michał Bąk, Józef Niegłos, Tadeusz Szkotnicki.