Tablica poświęcona uczestnikom wojny polsko-bolszewickiej w Tuchowie

…Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą…

17 października 2018 roku w obecności społeczeństwa Tuchowa odsłonięta została odtworzona tablica ku czci pamięci bohaterów walk z bolszewikami w roku 1920. Widnieją na niej nazwiska kilku tuchowian – uczestników walk, którzy ponieśli ofiarną śmierć:
Jerzego Książkiewicza – syna naczelnika tuchowskiej poczty, który walcząc jako ochotnik, zginął w 1920 roku.
Stanisława Daneckiego – syna naczelnika Sądu Powiatowego w Tuchowie Jana i Julii z domu Stec, porucznika, który poległ podczas powrotu z Mińska w lipcu 1920 roku.
Jana Jakuba Steca – będąc studentem III roku prawa na UJ, został powołany w 1914 r. do wojska austriackiego. Po ukończeniu skróconej szkoły oficerskiej został skierowany na front w okolice Gorlic. W 1916 r. trafił do niewoli rosyjskiej, skąd wrócił ciężko chory. W 1920 r. został  powołany do służby w 67 Pułku Piechoty. Zginął pod Kosowem w 1920 roku.
Kazimierza Mroza – studenta prawa UJ, który powołany do wojska austriackiego trafił na front włoski. Na ochotnika zgłosił się do Wojska Polskiego w czasie wojny z bolszewikami. Zginął w 1920 r.