Budynek, w którym w 1912 roku powstała szkoła w Ryglicach

Walka o wolność to walka o światłego obywatela…

Przy ul. ks. Jakuba Wyrwy 2 w Ryglicach znajduje się budynek. Dziś mieści się w nim Ośrodek Kultury, ale o śladzie istnienia szkoły przypomina wmurowana 20 września 1912 roku tablica. Szkoła powstała dzięki staraniom Jana Wirtla. Jest to kolejne miejsce pamięci związane z osobą ryglickiego działacza, który kierował życiem kulturalnym i kształtował ducha patriotycznego Ryglic. Starania o powstanie budynku placówki trwały 24 lata. Z Ryglic wyruszały delegacje do Rady Szkolnej Krajowej we Lwowie. Skutek przyniosła interwencja Koła Polskiego w parlamencie wiedeńskim.