Stary cmentarz w Ryglicach

A jeśli komu droga otwarta do nieba,
Tym, co służą ojczyźnie.
(J.Kochanowski, „Pieśń XII”)

Na starym cmentarzu w Ryglicach znajdują się groby Jana Wirtla oraz Stanisława Wróbla. Jan Wirtel (1875-1989) pochodził z Kowalowej. Był działaczem i społecznikiem, promującym czytelnictwo narodowej literatury; kierownikiem szkoły w Ryglicach; współzałożycielem Kasy Stefczyka; przewodniczącym Komitetu Budowy Domu Ludowego, z inicjatywy którego powstał murowany budynek szkoły; dyrektorem Składnicy Kółka Rolniczego; działaczem Koła Parafialnego BBWR, w latach 1935-1944 wójtem gminy. Swoimi działaniami uświadamiał Polaków, jak ważna jest droga do odzyskania niepodległości. 4 sierpnia 1918 roku Jan Wirtel – jako kierownik szkoły – i poczmistrz Romuald Reichelt zorganizowali międzygminny wiec, na który zaproszono samego Wincentego Witosa. Przewodniczył mu wiceburmistrz Franciszek Baumruck. Zebrani uchwalili przez aklamację proniepodległościową rezolucję i przyjęli w pełni reformę rolną proponowaną przez PSL „Piast”. 31 października 1918 r. ziemia tarnowska była wolna od panowania austriackiego.

Stanisław Wróbel pochodził z Ryglic. Aby dostać się do wojska i służyć ojczyźnie, podawał inny niż faktyczny rok urodzenia – urodził się on 22 marca 1899 roku, a deklarował, że był to rok 1898. Do legionów wstąpił w 1915 roku. Otrzymał przydział do II Baonu Uzupełniającego. Następnie walczył w 2 Pułku Piechoty II Brygady Legionów Polskich (był członkiem oddziału do 11 maja 1918 roku). Od 19 kwietnia 1919 roku do 16 grudnia 1921 roku posiadał stopień plutonowego i był jednym z żołnierzy 2 Pułku Piechoty Legionów Polskich.