Źródła

BITWA WARSZAWSKA

Cisek J., Cisek M., Bitwa Warszawska 1920. O Polskę i Europę, wydawnictwo RYTM 2012
Helsztyński S.: Ks. Ignacy Skorupka, wydawnictwo IPN z serii Bohaterowie Niepodległej, 2020
ipn.gov.pl/pl/bitwa-warszawska-1920
https://muzhp.pl/pl/c/1148/czy-potrzeba-bylo-cudu-bitwa-warszawska-1920-r
prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/inne/art,1411,przeslanie--z-okazji--100-rocznicy-bitwy-warszawskiej.html

BITWA POD ŁOWCZÓWKIEM

Archiwum Szkoły w Lichwinie, „Kronika Szkolna”, rps
Drożdż M., Małopolska w ogniu wielkiej wojny, Kraków 2015
Kozioł J., Straceńców los, czyli o legionistach spod Łowczówka, Tuchów 2009
„Kurier Tuchowski” od nr 12(62) grudzień 2017 do nr 7-8(93-94) lipiec-sierpień 2020
Lipka L., Od Oleandrów do Łowczówka, czyli krótka historia walk polskich legionistów o Niepodległą w 1914 r., [w:] „Kurier Tuchowski”, nr 12(62), grudzień 2017
Składkowski F.S., Moja służba w Brygadzie. Pamiętnik polowy, Warszawa 1990
Łowczówek 1914. Bitwa Legionów Polskich na drodze do niepodległości, publikacja wydana w ramach programu obchodów 100. rocznicy bitwy pod Łowczówkiem realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Tarnów 2014
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,565,prezydent-to-jest-swiadectwo-ceny-jaka-placi-sie-za-wolnosc.html
http://www.miejscapamiecinarodowej.pl/index.php/malopolskie/416-lowczowek-cmentarz-z-i-wojny-swiatowej-nr-171
http://www.plesna.pl/turysta/atrakcje-turystyczne/cmentarz-legionistow-w-lowczowku/

1.    GMINA TUCHÓW

DiNardo R. L., Przełom. Bitwa pod Gorlicami-Tarnowem, przeł. J. Szkudliński, Poznań 2012
Derus S., Tuchów miasto i gmina do roku 1945, Tuchów 1992
Jak nasi Dziadkowie „Sokół” budowali i w nim gospodarowali, praca zbiorowa pod redakcją A. Kowalika, Tuchów 2018
Mężyk A., Tuchów i okolica w ogniu wojny światowej 1914-1915, Tuchów 2014
Wantuch T., Bohaterowie walk o niepodległość Polski z Tuchowa i okolic 1914-1921, Tuchów 2018
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,565,prezydent-to-jest-swiadectwo-ceny-jaka-placi-sie-za-wolnosc.html
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/201560/
https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/39404/edition/56413/content
https://starecmentarze.pl/2013-08-26-luzna-pustki-cmentarz-wojenny.html
http://web.archive.org/web/20170617162758/http://www.polegli.forgen.pl:80/pulk2.php?lng=pl&jedn=608
http://www.miejscapamiecinarodowej.pl/index.php/malopolskie/1123-tuchow-tablica-upamietniajaca-poleglych-w-wojnie-z-bolszewikami
https://www.tuchow.pl/files/TW-2017-150.pdf
http://www.niepodlegly.tarnow.pl/galeria-postaci/marian-stylinski

2.    GMINA SZERZYNY

CZERMNA
Informacje dot. o. Stanisława Prokopa – daty przygotowała i udostępniła Zofia Okarma z Czermnej
O Janie Węcu informacje przekazała Zofia Okarma z Czermnej
O Janie Węgrzyńskim i Wojciechu Dudzie informacje przekazał i udostępnił Arkadiusz Bąk ze Stowarzyszenia „Pro Patria”
O Władysławie Kmieciku informacje oraz zdjęcia przekazała Zofia Okarma z Czermnej
O Władysławie Kmieciku przekazała informacje wnuczka, Zofia Okarma z Czermnej
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/208205/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/187823/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/200624/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/207317/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/215018/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/227472/

ŻUROWA
Informacje o Józefie Mikrucie podał on sam. Przekazała i udostępniła Zofia Okarma z Czermnej
https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanydetale_wyszukiwarka_bazy_personalne/1481789/
Źródło zaczerpnięte z informacji sporządzonych z rozmów z sąsiadami posesji, na której znajduje się kapliczka

OLSZYNY
J. Hebda, Jest taka wieś Zarys dziejów Zalasowej, Tarnów-Zalasowa-Ryglice-Tuchów 2002
Informacje o kapliczkach zaczerpnięte z projektu tworzonego przez nauczycieli oraz uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Olszynach i społeczność lokalną Olszyn pt. „Ocalić od zapomnienia”, realizowanego pomiędzy kwietniem a listopadem 2018 r. w ramach ogólnopolskich obchodów Jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości
Informacje o Ludwiku Słocie oraz Julianie Załęskim przekazał i udostępnił Arkadiusz Bąk ze Stowarzyszenia „Pro Patria” z Szerzyn
https://www.miejscapamiecinarodowej.pl/index.php/malopolskie/499-olszyny-pomnik-grunwaldzki
http://spolszyny.edu.pl/pomnik_grunwaldzki.pdf
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/195255/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/184165/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/231209/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/231963/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/205239/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/185322/

3. GMINA RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI
KOŁKÓWKA

http://niepodlegly.tarnow.pl/galeria-postaci/jozef-kordian-zamorski
https://pogorze24.pl/ostatni-przedwojenny-komendant-glowny-policji-jozef-kordian-zamorski-z-kolkowki/134717/

4. GMINA GROMNIK
GROMNIK

Krupiński A.B., Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego, Warszawa-Kraków 1989
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gromnik_(wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie)
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/23632/zieba_michal_rostworowski_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Rostworowski
https://pogorze24.pl/gromnik-obchody-100-rocznicy-odzyskania-niepodleglosci-przez-polske/132207/

5. GMINA CIĘŻKOWICE

CIĘŻKOWICE

Rafalski P., Z niezapisanych kart historii. Mjr Leon Ulatowski – legionista i oficer II RP (cz. I), „Tuchowskie Wieści” 4(143)/2015, s. 31-32
Banaś Z., Chorąży Antoni Banaś ps. „Sroka”, „Rogalski” (1898-1983), „Zeszyty Wojnickie” 1998 nr 11/12 s.28-30
Mały sabotaż w tarnowskim kinie „Marzenie” - Relacja płk. Jerzego Pertkiewicza
http://www.lot.tarnow.pl/old/doc/Paderewski_we_wspomnieniach_mieszkancow.pdf
https://skamienialemiasto.pl/w-okolicy/paderewski/
https://niepodlegla.gov.pl/wydarzenia/odsloniecie-pomnika-ignacego-jana-paderewskiego-pn-laweczka-paderewskiego/
http://www.ciezkowice.pl/pl/00250,kapliczka_sw._floriana
https://pismofolkowe.pl/artykul/swiety-florian-w-polskiej-tradycji-ludowej-5034
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/53074,Paderewski-3D-w-Ciezkowicach.html
https://skamienialemiasto.pl/skamieniale-miasto/o-rezerwacie/
http://www.encyklopedia.ciezkowice.pl/pl/haslo,235,00129,postacie
https://wbh.wp.mil.pl/c/scans/legiony_polskie/i_120_1/300-450/I_120_1_401a.pdf
http://niepodlegly.tarnow.pl/galeria-postaci
http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=89829&from=&dirids=1&ver_id=&lp=16&QI=
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/229450/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/210529/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/231594/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/194991/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/197231/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/219197/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/183036/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/231909/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/185910/
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-6bfec928-3f51-46eb-9633af462b7ee78d

JASTRZĘBIA

http://www.lot.tarnow.pl/old/doc/Paderewski_we_wspomnieniach_mieszkancow.pdf
https://issuu.com/goskabatko/docs/ej_puoznos_jastrzebioka
https://www.niedziela.pl/artykul/95281/nd/Paderewski

KĄŚNA DOLNA

Śladowska M., Ignacy Jan Paderewski, Warszawa 2008
http://www.encyklopedia.ciezkowice.pl/pl/haslo,138,00134,inne
https://zabytek.pl/pl/obiekty/kasna-dolna-dworek-ignacego-paderewskiego
https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/edukacja/baza-wiedzy/ignacy-jan-paderewski-bohater-sztuki-i-ojczyzny

6. GMINA BOBOWA

BOBOWA

Dworzyński W., Wieniawa. Poeta. Żołnierz. Dyplomata, Warszawa 1993
http://www.bobowa.pl/blog/2016/08/26/popiersia-jozefa-pilsudskiego-i-boleslawa-wieniawy-dlugoszowskiego-w-bobowej-odsloniete/
https://jpilsudski.org/artykuly-historyczne-pilsudski/memorabilia-pamiec-i-dziedzictwo/pomniki-miejsca-pamieci/pomniki-miejsca-pamieci/item/1990-bobowa-dw%C3%B3r-wieniawy-d%C5%82ugoszowskiego
https://dziennikpolski24.pl/tu-wypoczywaly-corki-marszalka-pilsudskiego/ar/12628652
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/186043/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/191374/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/189016/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/192100/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/211905/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/216067/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/229563/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/233307/
https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanydetale_wyszukiwarka_bazy_personalne/97583/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/221617/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/216478/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/184130/
https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanydetale_wyszukiwarka_bazy_personalne/107355/

7. GMINA ZAKLICZYN

WRÓBLOWICE

Składkowski F.S., Moja służba w Brygadzie. Pamiętnik polowy, Warszawa 1990

ZAKLICZYN

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Pawe%C5%82_Bojarski
http://www.miejscapamiecinarodowej.pl/index.php/malopolskie/1028-zakliczyn-mogila-legionisty-kpt-kazimierza-kuby-bojarskiego
http://www.bitwapodlowczowkiem.pl/
http://www.zakliczyninfo.pl/index.php/historia/1829-pamieci-mlodego-legionisty
http://www.miejscapamiecinarodowej.pl/index.php/malopolskie/664-zakliczyn-tablica-upamietniajaca-jozefa-pilsudskiego
http://www.zspig.zakliczyn.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=26
http://www.miejscapamiecinarodowej.pl/index.php/malopolskie/665-zakliczyn-tablica-upamietniajaca-odrodzenie-ojczyzny
http://www.miejscapamiecinarodowej.pl/index.php/malopolskie/661-zakliczyn-pomnik-poleglych-w-latach-1914-1957
http://www.zakliczyninfo.pl/index.php/historia/1539-przebieg-dzialan-wojennych-na-terenie-ziemi-zakliczynskiej-czesc-6

8. GMINA PLEŚNA

LICHWIN

„Almanach Łącki” – półrocznik pod patronatem Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej, Nr 9 Rok 2008, ze zbiorów Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej
Archiwum Parafii w Lichwinie, „Liber Mortuorum”, rps
Archiwum Szkoły w Lichwinie, Kronika szkolna, rps
Archiwalne zdjęcia ze zbiorów mieszkańców wsi Lichwin
Cichy D., Krawiec M., Perły Krajobrazu. Kapliczki, figury i krzyże przydrożne gminy Pleśna, Pleśna 2011
Frodyma R., Przewodnik turystyczny. Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2017
Kozioł J., Straceńców los, czyli o legionistach spod Łowczówka, Tuchów 2009
Pigoń S., Wybór pisarzy ludowych, część 2, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 1948
Reczek M., Lichwin i okolica na kartach dziejów, Białystok 2018
Relacje mieszkańców Lichwina
Relacje mieszkańców Rychwałdu
Składkowski F.S., Moja służba w Brygadzie. Pamiętnik polowy, Warszawa 1990
„Strzelec” z dnia 31 grudnia 1933 r., Nr 53, Str. 58, ze zbiorów Biblioteki Cyfrowej UMCS
http://www.miejscapamiecinarodowej.pl/index.php/malopolskie/386-lichwin-glowa-cukru-cmentarz-z-i-wojny-swiatowej-nr-185
http://www.plesna.pl/aktualnosci/aktualnosci-detale/news/sesja-historyczna-i-poswiecenie-cmentarza-glowa-cukru-w-lichwinie/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=53c3ed869c5609adf6006a28da42aee0

https://www.sekowa.info/index.php?go=17&id1=47&ido=371
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/193381/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/217186/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/222966/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/233152/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/197872/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/227536/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/184863/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/182785/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/185260/

ŁOWCZÓWEK

Archiwum Szkoły w Lichwinie, „Kronika Szkolna”, rps
Drożdż M., Małopolska w ogniu wielkiej wojny, Kraków 2015
Kozioł J., Straceńców los, czyli o legionistach spod Łowczówka, Tuchów 2009
Lipka L., Od Oleandrów do Łowczówka, czyli krótka historia walk polskich legionistów o Niepodległą w 1914 r., [w:] „Kurier Tuchowski”, nr 12(62), grudzień 2017
Składkowski F.S., Moja służba w Brygadzie. Pamiętnik polowy, Warszawa 1990
Łowczówek 1914. Bitwa Legionów Polskich na drodze do niepodległości, publikacja wydana w ramach programu obchodów 100. rocznicy bitwy pod Łowczówkiem realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Tarnów 2014
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,565,prezydent-to-jest-swiadectwo-ceny-jaka-placi-sie-za-wolnosc.html
http://www.miejscapamiecinarodowej.pl/index.php/malopolskie/416-lowczowek-cmentarz-z-i-wojny-swiatowej-nr-171
http://www.plesna.pl/turysta/atrakcje-turystyczne/cmentarz-legionistow-w-lowczowku/

PLEŚNA

Badania terenowe
Łowczowski K., Husarskie skrzydła. 50-lecie walk I Dywizji Pancernej, Pogórze, lipiec 1994
Partridge A., Pleśna jakiej już nie ma. Historie w fotografiach, Pleśna 2013
https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanywyszukiwarka_zaawansowana/

9. GMINA WOJNICZ

WOJNICZ
Banaś Z., Chorąży Antoni Banaś ps. „Sroka”, „Rogalski” (1898-1983), „Zeszyty Wojnickie” 1998 nr 11/12 s. 28-30
Chrapusta Władysław – według opracowania Marzeny Werpechowskiej oraz „Zeszytów Wojnickich”, nr 6 (26) 1994, s. 1-3, nr 1 (33) 1995, s. 8
Mizera T.P., Wspomnienia, Wrocław-Wołów 2016
O Franciszku Brzuchaczu – ze wspomnień wnuczki, Zuzanny
„Zeszyty Wojnickie”: ZW 1992 nr 2, ZW 1994 nr 6, ZW 1995 nr 4, ZW 1995 nr 6, ZW 1995 nr 12, ZW 1999 nr 9, ZW 2002 nr 1, ZW 2002 nr 2, ZW 2002 nr 3, ZW 2003 nr 3
https://www.wojnicz.pl/turysta/historia
https://www.wojnicz.pl/turysta/historia/zasluzeni-wojniczanie
http://bc.cyfrowagalicja.pl/dlibra/publication?id=910&from=&dirids=1&tab=1&lp=1&QI=
http://bc.cyfrowagalicja.pl/dlibra/publication?id=910&from=&dirids=1&tab=1&lp=1&QI=
http://bc.cyfrowagalicja.pl/dlibra/publication?id=910&from=&dirids=1&tab=1&lp=1&QI=
https://www.wojnicz.pl/turysta/atrakcje/izba-regionalna
http://www.miejscapamiecinarodowej.pl/index.php/malopolskie/641-wojnicz-pomnik-poleglych-w-czasie-i-i-ii-wojny-swiatowej
http://bc.cyfrowagalicja.pl/dlibra/publication?id=2091&from=&dirids=1&tab=1&lp=12&QI=
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/215408/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/185947/
http://niepodlegly.tarnow.pl/galeria-postaci

10. GMINA WIERZCHOSŁAWICE
ŁĘTOWICE
Legiony, reż. Dariusz Gajewski, Warszawa, Kino Świat, 2019
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/221678/

WIERZCHOSŁAWICE
Deszczyński M. P., Wincenty Witos, Warszawa 2009
https://niepodlegla.dzieje.pl/postacie/wincenty-witos-1874-1945
https://muzeum.tarnow.pl/zwiedzanie/oddzialy/muzeum-wincentego-witosa-w-wierzchoslawicach/informacje/
http://niepodlegly.tarnow.pl/galeria-postaci/marian-stylinski
https://www.bn.org.pl/projekty/aleje-niepodleglosci/tworcy-niepodleglosci/wincenty-witos
https://www.wierzchoslawice.pl/nasza-historia-o-wincentym-witosie-raz-jeszcze-czesc-ii/
http://www.tpmw.pl/?t=muzeum
http://mysl-polska.pl/1312
https://polona.pl/item/akademia-zalobna-ku-czci-wincentego-witosa,NzM3OTU3NDU/7/#info:metadata
http://www.tpmw.pl/?t=muzeum
http://tarnow.net.pl/articles/s/i/261526
http://www.rdn.pl/news/wincenty-witos-symbolicznie-powrocil-wierzchoslawic-zdjecia
https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/39404/edition/56413/content
https://www.nato.int/docu/review/pl/articles/2014/06/21/czy-i-wojna-swiatowa-przysluzyla-sie-medycynie/index.html
https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanydetale_wyszukiwarka_bazy_personalne/174503/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/182566/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/184121/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/193340/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/212425/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/223412/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/224196/

MIKOŁAJOWICE
http://www.miejscapamiecinarodowej.pl/index.php/malopolskie/631-wierzchoslawice-pomnik-poleglych-w-latach-1914-1920
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/209219/
https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanydetale_wyszukiwarka_bazy_personalne/157595/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/191369/
https://polona.pl/item/lista-chorych-rannych-zabitych-i-zaginionych-legionistow-do-kwietnia-1915-roku,MjAyNDY3NDE/4/#info:metadata

11. GMINA TARNÓW
ZBYLITOWSKA GÓRA
Mężyk A., Tuchów i okolica w ogniu wojny światowej 1914-1915, Tuchów 2014
https://www.it.tarnow.pl/atrakcje/szlaki-tematyczne/tarnowski-szlak-niepodleglosci-2/
https://pl.wikipedia.org/wiki/M-Ger%C3%A4t
https://www.it.tarnow.pl/pasjonat-historii-odkryl-miejsce-z-ktorego-armata-gigant-bombardowala-tarnow/
https://dziennikpolski24.pl/gruba-berta-pod-tarnowem/ar/2247900

12. MIASTO TARNÓW

https://www.it.tarnow.pl/atrakcje/tarnow/zabytki-i-atrakcje/inne-szlaki-po-tarnowie/tarnowski-szlak-niepodleglosci/
http://www.niepodlegly.tarnow.pl/

13. GMINA SKRZYSZÓW
SKRZYSZÓW

http://www.miejscapamiecinarodowej.pl/index.php/malopolskie/1910-skrzyszow-pomnik-poswiecony-poleglym-w-walce-o-niepodleglosc-ojczyzny
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/208163/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/202853/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/202812/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/199727/

ŁĘKAWICA
Wantuch T., Bohaterowie walk o niepodległość Polski z Tuchowa i okolic 1914-1921, Tuchów 2018
http://eksploratorzy.com.pl/viewtopic.php?f=232&t=19626

14. GMINA RYGLICE
BISTUSZOWA

Wantuch T., Bohaterowie walk o niepodległość Polski z Tuchowa i okolic 1914-1921, Tuchów 2018
http://www.batalionakbarbara.pl/publiczna-szkoa-podstawowa-im-oddziau-regina-ii-armii-krajowej-w-bistuszowej.html
http://www.batalionakbarbara.pl/publiczna-szkoa-podstawowa-im-oddziau-regina-ii-armii-krajowej-w-bistuszowej.html
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/184525/

RYGLICE
Czosnyka M., Kowalowa Zarys historii 1386-2016, Tarnów-Kowalowa 2016
Hebda J., Jest taka wieś. Zarys dziejów Zalasowej, Tarnów-Zalasowa-Ryglice-Tuchów 2002
Korona A., Marcinek P., Zarys dziejów Ryglic i gminy. Wydanie II poprawione i rozszerzone, Tarnów 2009
Kuciel-Frydryszak J., Zimmermanniada. Historia krakowska. „Ale Historia”, nr 46/2014 (148), s. 6-7, Łódź 2014
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/233336/
https://ryglice.grobonet.com/grobonet/start.php?id=detale&idg=1000667&inni=0&cinki=1
http://ryglice-okolice.pl/wiadomosci/item/8689-miejsce-pamieci-w-ryglicach
https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka?p_p_id=Jednostka&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_Jednostka_delta=16&_Jednostka_resetCur=false&_Jednostka_cur=1
https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/397622/edition/489943?language=pl
https://dzieje.pl/aktualnosci/sto-lat-temu-rozpoczela-sie-bitwa-legionow-polskich-pod-konarami
https://wawamlynarska.grobonet.com/grobonet/start.php?id=detale&idg=9732&inni=0&cinki=3
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/198104/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/197987/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/233951/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/224285/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/203801/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/195794/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/231991/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/221705/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/184868/
https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/267527/edition/255461?language=en
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/181731/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/211335/
http://www.batalionakbarbara.pl/szkice-biogramow.html
http://www.niepodlegly.tarnow.pl/galeria-postaci/tadeusz-tertil

ZALASOWA

J. Hebda, Jest taka wieś Zarys dziejów Zalasowej, Tarnów-Zalasowa-Ryglice-Tuchów 2002
Solarz F.K., Ołpiny wieś w powiecie jasielskim Studium historyczne gospodarczo-społeczno-kulturalne (1349-1970), Gdańsk 1970
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/184069/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/207953/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/200499/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/181731/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/184868/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/233336/
https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%C5%82nierz/195794/
https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanydetale_wyszukiwarka_bazy_personalne/135193/