Pomnik w Szerzynach

Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki…

W Radoszycach stoi pomnik ufundowany tuż po wybuchu I wojny światowej przez Adama Furmana, który ofiarował go Matce Bożej, by miała jego rodzinę w swej opiece podczas trudnych lat wojennej zawieruchy. Kamienny postument zwieńczony krzyżem w swej środkowej części ma kamienną płaskorzeźbę Matki Bożej Nieustającej Pomocy.