• Pogórzański Szlak
    Dumy z Niepodległej

Bój pod Łowczówkiem i Bitwa Warszawska - Duma Niepodległej


niepodległa dom kultury w tuchowie

Drodzy Państwo!
Zabieramy Was na spacer „Pogórzańskim Szlakiem Dumy z Niepodległej”. Podczas spaceru opowiemy Wam o rodzącej się niepodległości Polski po latach niewoli pod zaborami: rosyjskim, pruskim i austriackim. Zabierzemy Was do miejsc, w których tworzyły się drużyny strzeleckie pod znakiem „Sokoła”, a w nich hartowali się: przyszli legioniści I wojny światowej, w tym bitwy pod Łowczówkiem, żołnierze wojny polsko-bolszewickiej oraz bitwy warszawskiej. Pokażemy Wam miejsca, w których nasi ojcowie wygrywali niepodległość Polski oraz pamiątki z tych miejsc. Przystaniemy tam, gdzie toczyły się ważne wydarzenia. Czytaj Więcej...Szanowni Państwo!
Projekt „Bój pod Łowczówkiem i Bitwa Warszawska – Duma Niepodległej” inspirowany jest słowami Józefa Piłsudskiego: „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości”. Ideą naszego projektu jest właśnie szacunek dla przeszłości w imię prawa do przyszłości oraz pielęgnowanie pamięci lokalnej i narodowej. Tym właśnie działaniem zapisujemy na trwałe naszą lokalną historię, wyznaczając szlak, na którym przypominamy postaci, wydarzenia oraz miejsca walki o wolną i niepodległą Polskę. Tym samym wypełniamy słowa Wincentego Witosa, który powiedział, że „Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska”. Wyznaczenie „Pogórzańskiego Szlaku Dumy z Niepodległej” traktujemy jako nasz obowiązek oraz dług wdzięczności wobec tych, którzy tę dumę budowali. Bo jak mawiał Ignacy Jan Paderewski: „Najważniejszą rzeczą w życiu jest świadomość spełnienia obowiązku”. Właśnie w jego poczuciu wspólnie z gminami i miastami Małopolski utrwalamy pamięć o drogach do niepodległości, której ślady są mocnym fundamentem przyszłości.
Magdalena Marszałek
Burmistrz Tuchowa

Projekt obejmuje gminy

loga gmin

Partnerzy

loga partnerów

Projekt pn. „Bój pod Łowczówkiem i Bitwa Warszawska – Duma Niepodległej” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego
„Koalicje dla Niepodległej”.