Figura Matki Bożej na Garbku

…Maryja – dzielna zbroja walczących…

Przy ulicy Wróblewskiego znajduje się figura Matki Bożej ufundowana przez st. sierż. Ignacego Budkowskiego, który najprawdopodobniej pochodził z Garbku k. Tuchowa. Po wybuchu I wojny światowej walczył w armii austro-węgierskiej. Był na froncie włoskim. Trafił do niewoli. Chciano go rozstrzelać, lecz cudem ocalał. Walczył również w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1918-1921. Figurę Matki Boskiej ufundował w 1938 r. Znajduje się na niej inskrypcja, wspominająca o fundatorze. Pomiędzy nią a figurą znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca św. Ignacego – męczennika, który w czasie prześladowań chrześcijan – jako głowa chrześcijan syryjskich –  został skazany na  śmierć. Miały go rozszarpać dzikie zwierzęta.  Dlatego w ikonografii przedstawiany jest w towarzystwie dwóch lwów.

Galeria