Tablica gen. Kordiana Józefa Zamorskiego w Kołkówce

Kiedy historia chce przedstawić ludzi
jako ludzi, legenda widzi w nich tylko
albo bohaterów, albo nikczemników (…) (W. Sobieski)

Tu, w Kołkówce, przyszedł na świat gen. Kordian Józef Zamorski (1890-1983), który przed oddaniem się służbie ojczyźnie był  jednym z lepszych uczniów Józefa Mehoffera, wybitnego polskiego malarza. Członek  przedwojennych organizacji niepodległościowych, oficer I Brygady Legionów Polskich, komendant krakowskiego okręgu Polskiej Organizacji Wojskowej. Od 1 listopada 1918 r. brał udział w walkach o Lwów, a następnie w wojnie polsko-bolszewickiej, w której m.in. ochotniczymi oddziałami obrony Warszawy. Swoje życie związał z wojskiem, w którym awansował i obejmował odpowiedzialne stanowiska.
W 1996 roku w ścianę ówczesnego posterunku policji w Rzepienniku Strzyżewskim wmurowano tablicę poświęconą generałowi, która po likwidacji posterunku została przeniesiona na budynek remizy strażackiej.
W Urzędzie Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim znajduje się portret generała namalowany przez Annę Grzesik-Juszczak.

Zdjęcia