Cmentarz wojenny nr 34 w Ołpinach

Smutne groby przypominają prawdę przeszłości…

Na południowym wzgórzu Ołpin, 1,5 km od centrum wsi, znajduje się cmentarz poległych podczas I wojny światowej. Spoczywa na nim 577 żołnierzy austriackich, niemieckich i rosyjskich, którzy zginęli w okresie od 24 grudnia do 11 maja 1915 r. podczas bitwy gorlickiej. W centralnej części cmentarza stoi kamienny obelisk-pomnik, przypominając o poniesionej ofierze.