Tablice pamięci na budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Zakliczynie

Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości (J. Piłsudski)

W 1919 roku, dla upamiętnienia odzyskania niepodległości, ufundowano jedną z tablic znajdujących się na po lewej stronie drzwi prowadzących do budynku szkoły podstawowej w Zakliczynie.  Po drugiej stronie wejścia od 1936 roku znajduje się druga tablica poświęcona Józefowi Piłsudskiemu, wmurowana w pierwszą rocznicę jego śmierci.

W czasie II wojny światowej mieszkańcy mieli zamurować obie pamiątki historii, by uchronić je przed zniszczeniem przez okupanta. Odsłonięto je po wojnie.

Zdjęcia