Figura Chrystusa na ul. Okólnej pamięci Karola Zdziarskiego w Tuchowie

Wywyższony nad Golgotą Krzyż
Po męczeństwie wieści Zmartwychwstanie…
(B. Ostrowska, „Wiosna”)

Na ulicy Okólnej w Tuchowie przytulona do lipy stoi figura Chrystusa, upamiętniająca śmierć Karola Zdziarskiego – tuchowianina, który w czasie I wojny światowej walczył w armii austro-węgierskiej.
Zginął, mając 30 lat i przed sobą całe życie.
Kapliczka ma formę słupa i składa się z dwóch części: postumentu z wyrytą na froncie inskrypcją oraz znajdującą się na metalowym krzyżu figurą Chrystusa ukrzyżowanego.

Zdjęcia