Budynek, w którym stał “Sokół” w Ciężkowicach

Mens sana in corpore sano (Juwenalis) – W zdrowym ciele zdrowy duch

Przy ul. 3 maja 32 w Ciężkowicach stał niegdyś budynek Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Siedziba ta powstała 3 listopada 1910 r. z funduszy własnych i składek członkowskich. Wewnątrz znajdowały się trzy sale. W największej odgrywano spektakle, wyświetlano filmy i prowadzono ćwiczenia gimnastyczne. W drugiej ustawiony był stół do bilardu, choć miejsce to służyło niekiedy jako szatnia, palarnia oraz kasa biletowa. Ostatnia z sal pełniła funkcję świetlicy, biblioteki, a niekiedy nawet… bufetu. Całość otaczał urokliwy park, w którym młodzież hartowała tężyznę fizyczną, uprawiając różne dyscypliny sportowe. Sztandar „Sokoła” został ukryty podczas II wojny światowej przez Kazimierza Wójcika na strychu jego domu. Kazimierz Wójcik był jednym z aktywnych działaczy Towarzystwa. Jako legionista, uczestnik I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej chętnie rozwijał wśród młodzieży postawy obywatelskie, opowiadając o walkach o niepodległość.