Budynek “Sokoła” w Wojniczu

Hej bracia, kto ptakiem przelecieć chce świat,
niech skrzydła sokole od młodych ma lat!

Twórcą Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Wojniczu był Wiktor Łowczowski (1865-1939), z inicjatywy którego powstał również budynek organizacji. Mieścił on w sobie salę przeznaczoną do ćwiczeń oraz kręgielnię. Towarzystwo zostało zarejestrowanie w 1894 roku. Swoją działalnością dbało o tężyznę fizyczną i moralną społeczności, dzięki czemu 11 osób pochodzących z miejscowości zasiliło Legiony Polskie.

Zdjęcia

Tablica pamięci doktora Wiktora Łowczowskiego (1865-1939)

Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie (R. Dmowski)

11 listopada 2019 roku na budynku dawnego „Sokoła” w Wojniczu, w którym dziś mieści się kino Wawel, odsłonięto tablicę upamiętniającą ojca gen. Gustawa Łowczowskiego – doktora Wiktora Łowczowskiego. Był miejscowym lekarzem, który swymi działaniami przyczynił się do rozwoju kulturowego miasta oraz wychowywania młodzieży w duchu miłości do ojczyzny i gotowości poświęcenia dla niej życia.