Pomnik upamiętniający ofiary I i II wojny światowej w Mikołajowicach

Jeśli zapomnę o nich, Ty Boże na niebie zapomnij o mnie.
(A. Mickiewicz, „Dziady” cz. III)

1 września 1982 w Mikołajowicach stanął pomnik poświęcony poległym za ojczyznę podczas  I i II wojny światowej. Wśród wymienionych żołnierzy znajdują się pochodzący z Mikołajowic Stanisław Migoń, który służył w Legionach Polskich oraz Jan Czeczuga, który zyskał stopień podoficerski ogniomistrz. Warto wspomnieć również o innym mieszkańcu Mikołajowic – Janie Gadowskim – szewcu. 15 sierpnia 1914 roku wstąpił do oddziałów strzeleckich. Służył w 3 pp. Legionów Polskich. 13 maja 1915 roku dostał się do rosyjskiej niewoli i do 19 maja 1915 roku przebywał w Penzie nad Surą. W Wojsku Polskim służył w 164 Pułku Piechoty oraz 16 Pułku Piechoty jako plutonowy. W 1922 roku przeszedł do cywila. Mieszkał w Mościcach.

Zdjęcia