Obelisk poległych w czasie I wojny światowej w Łętowicach

Orle mój, orle, orle mój biały,
Kiedy zaszumisz skrzydłami?
(M. Sokolnicki, „Ziemia i orzeł”)

Biały, kamienny i pełen dostojeństwa orzeł wieńczy obelisk w Łętowicach, który tam stanął 2 maja 1926 roku na pamiątkę żołnierzy poległych podczas I wojny światowej. Żołnierzy, którzy niejednokrotnie jako młodzi chłopcy starali się dostać do wojska, aby – co ciekawe – przeżyć. Otrzymywali bowiem ubranie, wyżywienie, mieli możliwość zdobycia wykształcenia, a nawet awansu społecznego. Tak było w przypadku pochodzącego z Łętowic Henryka Siuduta, którego matka wychowywała samotnie, zarabiając pracą na roli. 31 grudnia 1917 r. zgłosił się do służby w Polskim Korpusie Posiłkowym. Po kwalifikacji lekarskiej trafił do Bolechowa.

Galeria