Muzeum Miejskie w Tuchowie w podziemiach “Sokoła”

Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek (C. K. Norwid)

Dopełnieniem Muzeum Miejskiego w Tuchowie jest istniejące od 2019 roku muzeum w podziemiach tuchowskiego „Sokoła”. Znajdują się w niej trzy sale, w tym jedna, która eksponuje pamiątki związane z rodziną Rozwadowskich-Theodorowiczów, właścicieli Tuchowa. Z tuchowskiego rodu Jordan Rozwadowskich wywodzili się mjr Antoni Jordan Rozwadowski oraz płk dypl. Jan Władysław Jordan Rozwadowski. Bohaterowie ci bezpośrednio nie brali udziału w bitwie warszawskiej, ale walcząc przy boku czołowych dowódców tejże bitwy, odważnie stawiali czoła wrogom zagrażającym od wschodu. Mjr Antoni Jordan Rozwadowski w latach 1918-1919 odbył kampanię polsko-ukraińską, służąc w sztabie gen. Tadeusza Rozwadowskiego we Lwowie. Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej przeszedł do rezerwy.

Płk dypl. Jan Władysław Jordan Rozwadowski czynnie walczył  w I wojnie światowej, a od października 1919 roku do marca 1920 roku pełnił służbę w Oddziale III Naczelnego Dowództwa WP. Brał udział w walkach o Lwów, w wojnie polsko-bolszewickiej (m.in. pracował nad planem wyprawy kijowskiej oraz był w sztabie gen. Tadeusza Jordan Rozwadowskiego, a następnie gen. Maxima Weyganda.

Zdjęcia