Kościół św. Bartłomieja Apostoła w Jastrzębi

Niczego nie pragnę, tylko tego, aby moje zdrowie i mój majątek, jaki zebrałem, wystarczyły do dożycia chwili, w której się przekonam, że dopomogłem do uratowania Polski i postawienia jej na należytym szczeblu wśród narodów świata. (I.J. Paderewski)

Bóg, honor i ojczyzna były wartościami, wokół których I.J. Paderewski budował swoje życie. Mieszkając w Kąśnej Dolnej, odwiedzał kościół w Jastrzębi nie tylko w święta, ale także w niedzielę,  gdzie na mszę świętą przyjeżdżał bryczką powożoną przez osobistego stangreta. Zajmował ławki wewnątrz kościoła, a po uroczystościach chętnie rozmawiał z mieszkańcami. Dobro innych stawiał ponad własne. Swoimi staraniami przyczynił się również do remontu tutejszej plebanii. 18 lipca 1906 roku do chrztu trzymał Janusza Kodrębskiego, syna właścicieli dóbr w Kąśnej Dolnej.

Zdjęcia