Most im. Mariana Stylińskiego w Tuchowie

Zdjęcia

Przez ciebie wiedzie historii szlak…

Most na rzece Białej został wybudowany najprawdopodobniej w 1855 roku w związku z budową drogi powiatowej z Tarnowa przez Tuchów do Gromnika. Od tej pory most był wielokrotnie niszczony przez powodzie i działania wojenne (w styczniu 1945 roku został częściowo wysadzony przez uciekających przed Armią Czerwoną Niemców). W 1929 roku oddano nowy, drewniany most, ale na kamiennych filarach, który zerwała powódź w 1934 roku. Rok później z inicjatywy Mariana Stylińskiego powstał nowy, żelazny most.

Marian Styliński ps. „Strzała” (1898-1942) 4 sierpnia 1914 roku z pierwszą grupą ochotników z Tarnowa wyruszył na Oleandry. Służył najpierw w 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich, a następnie w 5 Pułku Piechoty I Brygady Legionów Polskich. Był jedną z osób rozbrajających oddziały austriackie w czasie odzyskania niepodległości przez Tarnów (30/31 grudnia 1918 r.)  Walczył m.in.: na froncie włoskim, jako ochotnik w obronie Lwowa i wojnie polsko-bolszewickiej. Zwolniony z wojska w 1921 roku przez kilka lat gospodarował na Kresach jako osadnik wojskowy, a w 1925 roku, po założeniu rodziny, zamieszkał z żoną w Burzynie. Od 1934 roku do wybuchu II wojny światowej był burmistrzem Tuchowa. W 1940 roku został, prawdopodobnie na skutek donosu jednego z byłych podwładnych, aresztowany i osadzony w więzieniu w Tarnowie. Trafił do obozu w Auschwitz, gdzie został rozstrzelany w 1942 roku.