Krzyż na Klepkowie w Rychwałdzie

Przy drodze prowadzącej do Cmentarza Legionistów Polskich w Łowczówku jest polna dróżka w przysiółku „Klepków”. Stoi tu drewniany krzyż przydrożny sprzed I wojny światowej. W 1917 roku został na nim umieszczony drewniany wizerunek Chrystusa jako wotum za ocalone życie. Wizerunek ten przesłał swojej żonie Barbarze Wojciech Szarkowicz – żołnierz armii austro-węgierskiej, który podczas walk na froncie włoskim  został ciężko ranny i cudem ocalał. Barbara Szarkowicz, mieszkająca w pobliżu krzyża, życzenie męża spełniła, a sam Wojciech również powrócił cało do Rychwałdu z walk frontowych.  

ZDJĘCIA