Kapliczka św. Józefa w Jodłówce Tuchowskiej

Innym szczęście, innym życie
I o nowych latach śnicie,
A wam tylko śpiew ptaszyny
(…)

Tak jak ciche było ich poświęcenie, tak cicha jest pamięć o ich ofierze. W 1921 roku Weronika i Antoni Wantuchowie, mieszkający w Jodłówce Tuchowskiej, ufundowali kapliczkę, która upamiętniać miała dwóch ich synów walczących w wojnie polsko-bolszewickiej: Stefana, który poległ 7 lipca 1920 roku oraz Władysława, który stracił życie 10 lutego 1921 roku.
W kapliczce znajduje się figura św. Józefa, trzymającego na ręce Jezusa, w stronę którego z pokorą spogląda święty. Ten milczący przez całe życie mężczyzna wypełniał wolę Bożą, okazując posłuszeństwo, wierność i odwagę.

Zdjęcia