Cmentarz parafialny w Pleśnej

Groby to kotwice narodu…

Znajdują się tu groby uczestników walk o niepodległość, wśród których są zarówno legioniści z okresu I wojny światowej, jak również żołnierze polscy walczący podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Wśród poległych są:

Józef Zabawa – prawdopodobnie podczas I wojny światowej został powołany do armii austriackiej, następnie brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, gdzie służył w jednym z pułków legionów. Został ranny w bitwie pod Brodami.

Stanisław Kopaczyński – podczas I wojny światowej wstąpił do Legionów Polskich, walczył w bitwie pod Łowczówkiem.

por. rez. inż. Tadeusz Ostoja-Starzewski – był uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej.

mjr Eugeniusz Kubicz – prawdopodobnie w młodości związał się z Legionami Polskimi i brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej.

Zdjęcia