Folwark Myjakówka w Lichwinie

Widzę Polskę w łonie ludu…
( J. Myjak-Myjkowski, „Widzenie”)

Jan Myjak-Myjakowski był właścicielem upadającego majątku „Stadniczówka” w Lichwinie, którego dziś jedynym śladem jest kilka samotnych lip widocznych z ogrodu dawnego folwarku Kosaczyzna. Od jego nazwiska pochodzi nazwa tejże posiadłości – „Myjakówka”. A kim był Jan Myjak-Myjakowski? Pochodził z chłopskiej rodziny z Zagorzyna. Od wczesnych lat rozczytywał się w literaturze polskiej, co później zaowocowało jego własną twórczością poetycką. Po przeprowadzce do Lichwina rozpoczął działalność społeczną oraz na rzecz oświaty i kultury. Został również członkiem tuchowskiego „Sokoła” oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego w Rzeszowie. Był pod wielkim wrażeniem Wincentego Witosa, który w swych pamiętnikach wspomina Myjaka jako jednego z najbardziej oddanych mu współpracowników.