Dom rodzinny Wincentego Witosa w Wierzchosławicach

Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska… 

Służbie Polsce poświęcił całe swoje życie Wincenty Witos, który przyszedł na świat w 1874 roku w Wierzchosławicach. Pochodził z biednej rodziny chłopskiej, której nie stać było, by dać mu solidne wykształcenie. Od piątego roku życia pasł krowy, a później pomagał ojcu, który dorabiał jako drwal w lasach księcia Sanguszki. Jako młodzieniec w dzień pracował fizycznie, a nocami samokształcił się, pochłaniając stosy książek. W procesie zdobywania wiedzy pomagali mu miejscowy dyrektor szkoły Franciszek Marzec oraz leśniczy Jan Głowacki, który zaprenumerował dla niego gazetę o radykalnym charakterze, przez co Witos popadł w konflikt z miejscowym duchowieństwem. Mając 21 lat, zaangażował się w działalność polityczną. W niedługim czasie jego żoną została Katarzyna Tracz, której posag dawał rodzinie stabilizację materialną. W 1903 roku został członkiem Rady Naczelnej PSL, a później wójtem Wierzchosławic. W roku 1908 wybrano go do galicyjskiego Sejmu Krajowego, później do parlamentu wiedeńskiego. Po rozłamie w PSL został wiceprezesem PSL „Piast”, w swych działaniach angażując się po stronie państw centralnych. W październiku 1918 roku stanął na czele Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie. 

Zdjęcia