Cmentarz wojenny nr 158 na Garbku

Błogosław, Boże, ziarno
I żniwem zadziw świat…
(A. Waśkowski, „Błogosław, Boże")

W lesie na wzgórzu, jadąc z Tuchowa w kierunku Mesznej Opackiej, jest miejsce, nad którym głowę z drewnianego krzyża pochyla Chrystus. Jest to cmentarz z I wojny światowej. W znajdujących się tu mogiłach spoczywa 38 żołnierzy, w tym: 8 polskich legionistów 1 i 5 Pułku Piechoty I Brygady Legionów Polskich (Rafał Wojtych, Franciszek Petryszyn, Walenty Marcak, Michał Gutowski, Józef Wójcikiewicz, Szczepan Iwulski, Stanisław Sarna i NN), 20 żołnierzy armii austro-węgierskiej oraz 10 żołnierzy armii rosyjskiej.
Cmentarz – zaprojektowany przez Heinricha Scholza – ma kształt prostokąta i otacza go drewniane ogrodzenie montowane na betonowych słupkach. Całość tworzą trzy rodzaje krzyży: maltańskie, loratyńskie i łacińskie. Ułożone są w regularnych rzędach. Żeliwne krzyże umieszczono na betonowych stelach, a mogiły otoczono murkiem. Cmentarz ten jest jednym z trzech, na którym pochowani są legioniści polscy walczący pod Łowczówkiem w grudniu 1914 r.

Zdjęcia